Nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày
1.26K

Nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày vip

Nuôi dàn đề 20 số khung 5 – là chúng ta chọn ra 20 con đề và chia tiền chơi theo tỉ lệ đã định sẵn do người chơi chủ động tính toán, đây là cách duy nhất và bền vững nhất để chúng ta có thể ăn được giải đặc biệt Miền Bắc hàng ngày, đây là phương pháp chơi mà hiện nay đang là một xu hướng mà anh em đang đi theo.

Tuy nhiên nếu như bạn không biết cách soi cầu giải đặc biệt thì việc nuôi trong 5 ngày bị trượt khung nuôi là bình thường, chính vì thế mà các bạn cần phải lấy số tại website soi cầu miền bắc của chúng tôi. Chúng tôi có những phương pháp soi và dự đoán giải đặc biệt chính xác nên việc ăn đặc biệt trong thời gian nuôi là rất cao.

Nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày

Nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày

Nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày vip

Việc này rất đơn giản các bạn chỉ cần truy cập vào link này hàng ngày, ở đây đã có chúng tôi thống kê kết quả nuôi theo mỗi chu kỳ và đăng dàn đề 20 số để anh chị em vào lấy để nuôi, chúng tôi sẽ cập nhật dàn đề mới trong những trường hợp đề nuôi đã ăn trong thời gian nuôi hoặc trong trường hợp không may mà chúng ta không ăn được đề nuôi trong ngày thứ 5 nhé. Dưới đây là thống kê toàn bộ quá trình nuôi giải đặc biệt 20 số của chúng tôi.

Để bảo mật số nên chúng tôi thu phí 200.000 vnđ, các bạn vui lòng nạp thẻ để nhìn thấy số. (có thể nạp cộng dồn thẻ, nạp đủ 200.000 vnđ là được) Thời gian nhận số từ 10h00 – 18h00 mỗi ngày,áp dụng cho thẻ nạp Viettel,Vina,Mobi,.


SOI CẦU DÀN ĐỀ 20 SỐ NUÔI

⋆ Dàn đề ngày 14/03/ – 18/03/2019 : Chờ kết quả

⋆ Dàn đề ngày 11/03/ – 15/03/2019 : ăn đề 62 ngày 3
36 63 21 12 23 32 01 10 02 20
03 30 26 62 38 83 33 88 13 31
⋆ Dàn đề ngày 06/03/ – 10/03/2019 : ăn đề 59 ngày 5
37 73 34 43 38 83 33 88 78 87
47 74 48 84 36 63 59 95 57 75
⋆ Dàn đề ngày 03/03/ – 07/03/2019 : ăn đề 86 ngày 3
34 43 45 54 57 75 56 65 68 86
79 97 64 46 36 63 74 47 78 87
⋆ Dàn đề ngày 26/02/ – 02/03/2019 : ăn đề 05 ngày 5
12 21 24 42 05 50 25 52 56 65
89 98 58 85 78 87 31 13 34 43
⋆ Dàn đề ngày 25/02/ – 01/03/2019 : ăn đề 68 ngày 1
34 43 38 83 89 98 68 86 58 85
48 84 08 80 54 45 03 30 53 35
⋆ Dàn đề ngày 24/02/ – 28/02/2019 : ăn đề 32 ngày 1
32 23 34 43 45 54 56 65 46 64
58 85 59 95 89 98 15 51 04 40
⋆ Dàn đề ngày 19/02/ – 23/02/2019 : lỗi ngày
lỗi
⋆ Dàn đề ngày 17/02/ – 21/02/2019 : ăn đề 97 ngày 2
56 65 67 76 35 53 45 54 47 74
79 97 46 64 57 75 25 52 48 84
⋆ Dàn đề ngày 16/02/ – 20/02/2019 : ăn đề 80 ngày 1
68 86 45 54 56 65 67 76 27 72
80 08 36 62 48 84 22 66 07 70
⋆ Dàn đề ngày 15/02/ – 19/02/2019 : ăn đề 32 ngày 1
37 73-3223 04 40 78 87 26 62
12 21 67 76 28 82 08 80 79 97
⋆ Dàn đề ngày 16/01/ – 20/01/2019 : ăn đề 89 ngày 3
79 97 89 98 77 99 57 75 46 64
48 84 38 83 23 32 34 43 24 42
⋆ Dàn đề ngày 12/01/ – 16/01/2019 : ăn đề 65 ngày 4
59 95 89 98 68 86 56 65 47 74
57 75 79 97 78 87 58 85 67 76
⋆ Dàn đề ngày 09/01/ – 13/01/2019 : ăn đề 41 ngày 3
48 84 78 87 75 57 54 45 34 43
36 63 12 21 14 41 42 24 67 76
⋆ Dàn đề ngày 04/01/ – 08/01/2019 : Trượt
23 32 34 43 45 54 67 76 78 87
46 64 28 82 13 31 36 63 38 83 68 86
⋆ Dàn đề ngày 01/01/ – 05/01/2019 : ăn đề 24 ngày 3
26 62 05 50 57 75 47 74 56 65
46 64 24 42 25 52 34 43 35 53
⋆ Dàn đề ngày 28/12/ – 01/01/2019 : ăn đề 76 ngày 4
23 32 46 64 57 75 79 97
76 67 83 38 36 63 69 96 58 85
⋆ Dàn đề ngày 25/12/ – 29/12/2018 : ăn đề 29 ngày 3
46 64 52 25 26 62 69 96 29 92
49 94 42 24 57 75 79 97 37 73
⋆ Dàn đề ngày 22/12/ – 26/12/2018 : ăn đề 22 ngày 5
24 42 22 44 78 87 77 88 23 32
56 65 26 62 43 34 25 52 45 54
⋆ Dàn đề ngày 18/12/ – 22/12/2018 : ăn đề 67 ngày 4
56 65 34 43 78 87 67 76 89 98
38 83 72 27 12 21 14 41 24 42
⋆ Dàn đề ngày 14/12/ – 18/12/2018 : ăn đề 65 ngày 4
78 87 56 65 45 54 58 85 89 98
32 23 34 43 48 84 79 97 36 63
⋆ Dàn đề ngày 09/12/ – 13/12/2018 : ăn đề 17 ngày 5
23 32 43 34 45 54 47 74 57 75
67 76 17 71 78 87 98 89 07 70
⋆ Dàn đề ngày 06/12/ – 10/12/2018 : ăn đề 93 ngày 3
87 78 89 98 59 95 64 46 16 61
36 63 48 84 35 53 39 93 49 94
⋆ Dàn đề ngày 03/12/ – 07/12/2018 : ăn đề 88 ngày 3
34 43 24 42 25 52 48 84 44 88
18 81 14 41 00 11 04 40 12 21
⋆ Dàn đề ngày 28/11/ – 02/12/2018 : ăn đề 56 ngày 5
78 87 23 32 34 43 57 75 89 98
56 65 86 68 25 52 28 82 85 58
⋆ Dàn đề ngày 23/11/ – 27/11/2018 : ăn đề 16 ngày 5
07 70 17 71 58 85 16 61 54 45
35 53 26 62 36 63 34 43 23 32
⋆ Dàn đề ngày 18/11/ – 22/11/2018 : ăn đề 65 ngày 5
02 20 46 64 75 57 65 56 34 43
25 52 48 84 23 32 54 45 35 53
⋆ Dàn đề ngày 15/11/ – 19/11/2018 : ăn đề 02 ngày 3
08 80 79 97 07 70 02 20 27 72
58 85 65 56 45 54 46 64 30 03
⋆ Dàn đề ngày 10/11/ – 14/11/2018 : Trượt
34 43 23 32 49 94 25 52 45 54
44 99 35 53 24 42 02 20 03 30
⋆ Dàn đề ngày 05/11/ – 09/11/2018 : ăn đề 69 ngày 5
49 94 89 98 48 84 56 65 39 93
57 75 69 96 68 86 36 63 74 47
⋆ Dàn đề ngày 02/11/ – 06/11/2018 : ăn đề 44 ngày 3
47 74 64 46 51 15 12 21 00 44
04 40 57 75 12 21 34 43 50 05
⋆ Dàn đề ngày 29/10/ – 02/11/2018 : ăn đề 89 ngày 4
58 85 36 63 89 98 75 57 48 84
24 42 28 82 38 83 79 97 54 45
⋆ Dàn đề ngày 26/10/ – 30/10/2018 : ăn đề 86 ngày 3
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
⋆ Dàn đề ngày 23/10/ – 27/10/2018 : ăn đề 38 ngày 3
30 31 32 33 34 35 36 38 38 39
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
⋆ Dàn đề ngày 22/10/ – 22/10/2018 : ăn đề 58 ngày 1
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
⋆ Dàn đề ngày 20/10/ – 21/10/2018 : ăn đề 32 ngày 2
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
⋆ Dàn đề ngày 15/10/ – 19/10/2018 : trượt
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
⋆ Dàn đề ngày 30/09/ – 14/10/2018 : trượt
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
⋆ Dàn đề ngày 26/09/ – 29/09/2018 : ăn đề 30 ngày 4
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày

thông minh khoa học chỉ có tại RongBachKim.Com tiêu chí mang lại tiết kiệm thời gian tiền bạc uy tín chính xác với tỷ lệ 1 trúng 98.5 % còn chờ gì nữa mà không lấy số chơi ngay hôm nay để mang tiền về nhà chúc các bạn luôn may mắn,

Cùng chuyên mục